— Wie krijgt onze steun? —


— SOB —

Special Olympics Belgium


— vzw Lejo —

Organisatie die zorg, activiteiten en zomerkampen organiseert voor jongeren in een moeilijke opvoedingssituatie


— BERREFONDS—

Steunt ouders en families van kinderen die overlijden tijdens de zwangerschap, na de geboorte en dit tot de leeftijd van ongeveer 12 jaar.


— vzw AAK —

Organiseert vakanties en daguitstappen voor kinderen met een verstandelijke beperking.


— ELIMINATE & UNICEF —

Wereldwijd hebben Kiwaniërs het Eliminate-project ter harte genomen en zijn we er in geslaagd reeds heel wat gelden in te zamelen ter financiering van de door UNICEF georganiseerde vaccinatiecampagnes bij jonge vrouwen en hun pasgeboren baby's.


— FOREST WHEELS—

Rolstoeltennisclub Sint-Katelijne-Waver 


— KINDERAFDELING H. HART ZIEKENHUIS LIER —

Opfleuren van de kinderkamers en aankoop van pedriatische infuusdragers


— ARKTOS —

Een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt


— ZNA KONINGIN PAOLA KINDERZIEKENHUIS —

Aankoop nieuw speelgoed en verdeling van de Kiwanispop


—BRASSERIE DE KRONE DUFFEL —

Job-ervaringscentrum voor mensen met autisme


— GOED GEVOEL  —

Sociaal restaurant Lier


— SHANGRILA HOME —

Opvangtehuis in Nepal


— DE VESTEN —

Centra voor jeugdzorg te Lier


— PLAYING FOR SUCCESS—

Playing for Success biedt een unieke en grensverleggende ervaring voor kinderen en jongeren van 9 tot 14 jaar


— VZW HET FEESTVARKEN—

Een fijne verjaardag voor elk kind


— VZW MARJAN —

De VZW Marjan legt zich erop toe om de belangen van alle personen en meer specifiek de personen met een handicap te helpen.


— OSCARE —

Nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens.


— HAPPY CHILD —

Ter hulp komen bij kinderen in oorlogsgebied in Syrië

door hen bescherming, opvoeding en integratie te bezorgen.


— AID FOR SOUMOU —

 Hoofddoel van de hulpverlening aan het Centre de Santé in Soumou en omliggende dorpen (Zuid-Kameroen) is verbetering van de gezondheidszorg, met name die van kinderen en zwangere vrouwen. 


— KIWANIS KIDS DAY —

Minder bedeelde kids mogen jaarlijks op onze kosten naar een pretpark.


— FONDS IVENS-BOONS—

Het doel van het Fonds is op uiteenlopende wijze steun te verlenen aan kwetsbare jongeren en langdurig zieke kinderen met leerachterstand.


—De Warmste Week —

& STuBru

www.dewarmsteweek.be


— KINDEREN UIT DE KNEL —

Kinderen uit de knel is een groepsbehandeling voor ouders en kinderen die verwikkelend zijn in een vechtscheiding. Het welzijn van de kinderen wordt hierin steeds centraal gezet